EIC Pathfinder ingediend

InnoVisser heeft i.s.m. een Europees consortium een EIC pahtfinder project ingediend. In deze call zijn totaal 806 proposals ingediend, met een gemiddelde omvang van € 3 miljoen.