FET-open ingediend

InnoVisser heeft in opdracht van een internationaal consortium het FET-open project Chimira ingediend. Uiteindelijk zijn in deze call 421 projecten ingediend. De call kent een budget van 166 mio Euro. De uitslag wordt in Mei/Juni verwacht.

Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen…


Natuurlijk, niet elke aanvraag lukt in e e n keer. Soms zijn er zelf meerdere pogingen nodig om tot succes te komen. De slaagkansen liggen vooral in Europese subsidieregelingen soms bedroevend laag: bij SME instrument bijvoorbeeld is 5% geen uitzondering. Gelukkig maak je met een gedegen voorbereiding betere kansen, en zijn er voor hele innovatieve projecten uitwijkmogelijkheden zoals FTI en FET-open.
Maar ook een afwijzing kan je wat leren; lees in ieder geval het evaluatie rapport. Daarin staat vaak verborgen hoe je proposal de volgende keer meer kansen meegeeft. Kom je daar niet helemaal uit; laat me dan even je ESR meelezen.

De eerstkomende deadlines voor high-tech ondernemers zijn:

  • MRE stimuleringsfonds -> 1 April en 1 Oktober 2019
  • SME phase 2 -> 3 April en 5 juni
  • MIT haalbaarheidsstudies -> 9 April 2019
  • SME phase 1 -> 7 mei 2019, 5 September
    (laatste kans)
  • FastTrack2Innovation-> 23 Mei en 22 Oktober 2019
  • MIT R&D samenwerkingsprojecten -> 10 September 2019
  • FET-open -> 18 September 2019