Innowwide

Ben je een innovatief bedrijf en wil je buiten de EU actief worden middels een samenwerking? Dan kun je nu de haalbaarheid hiervan onderzoeken middels de EU subsidie Innowwide. De eerste deadline sluit op 31 mei 2019.

FET-open ingediend

InnoVisser heeft in opdracht van een internationaal consortium het FET-open project Chimira ingediend. Uiteindelijk zijn in deze call 421 projecten ingediend. De call kent een budget van 166 mio Euro. De uitslag wordt in Mei/Juni verwacht.

Nieuwe Ronde, Nieuwe Kansen…


Natuurlijk, niet elke aanvraag lukt in e e n keer. Soms zijn er zelf meerdere pogingen nodig om tot succes te komen. De slaagkansen liggen vooral in Europese subsidieregelingen soms bedroevend laag: bij SME instrument bijvoorbeeld is 5% geen uitzondering. Gelukkig maak je met een gedegen voorbereiding betere kansen, en zijn er voor hele innovatieve projecten uitwijkmogelijkheden zoals FTI en FET-open.
Maar ook een afwijzing kan je wat leren; lees in ieder geval het evaluatie rapport. Daarin staat vaak verborgen hoe je proposal de volgende keer meer kansen meegeeft. Kom je daar niet helemaal uit; laat me dan even je ESR meelezen.

De eerstkomende deadlines voor high-tech ondernemers zijn:

  • MRE stimuleringsfonds -> 1 April en 1 Oktober 2019
  • SME phase 2 -> 3 April en 5 juni
  • MIT haalbaarheidsstudies -> 9 April 2019
  • SME phase 1 -> 7 mei 2019, 5 September
    (laatste kans)
  • FastTrack2Innovation-> 23 Mei en 22 Oktober 2019
  • MIT R&D samenwerkingsprojecten -> 10 September 2019
  • FET-open -> 18 September 2019